Konference GIS Esri v ČR

Konference GIS Esri v ČR
Uživatelské přednášky
Veřejná správa, správa inženýrských sítí
Uživatelské přednášky
Šalinu mám dycky v kapse
Kamil Novák, Daniel Dobiáš, Lukáš Hampl; Statutární město Most
Uživatelské přednášky
Geolokační data mobilního operátora v rozvoji města
Martin Dvořák; Statutární město Brno
Uživatelské přednášky
KAM s průzkumem?
Tomáš Černák, Josef Divín, Jiří Malý; Kancelář architekta města Brna
Uživatelské přednášky
HTML5 klient pro ArcGIS Enterprise – tvorba vlastních funkcí bez programování
Michal Javorek, Kateřina Fabiánová; VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.

Poznámka:

Vedle výše uvedených příspěvků budou v rámci živě vysílaných sekcí konference uvedeny další přednášky týkající se témat veřejné správy (středa 4. 11.
od 14. hodin) a správy inženýrských sítí (čtvrtek 5. 11. od 14. hodin)
.

Management životního prostředí, zdravotnictví, doprava, data
Uživatelské přednášky
Využití ArcGIS Pro při zpracování dat reportingu Směrnice o čištění městských odpadních vod
Jiří Kvapil; CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Uživatelské přednášky
Plochozemě nebo Prostorozemě?
Pavel Junek; Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Uživatelské přednášky
Online data z dopravy a jejich využití
Radovan Prokeš, Hana Vlčková, Radim Krchňáček, Tomáš Loukotka; CEDA Maps a.s.
Uživatelské přednášky
Webová vizualizace výsledků 3D geologického modelování
Lucie Kondrová, Jan Franěk, Martin Paleček, Radek Svítil; Česká geologická služba
DPZ a fotogrammetrie
Uživatelské přednášky
Trimble MX7 – komplexní mobilní snímkovací systém pro mapování z vozidla
David Jindra, Klára Pešoutová; GEOTRONICS Praha, s.r.o.
Vzdělávání
Uživatelské přednášky
Masarykova univerzita – Efektivní správa ArcGIS Online nejen pro distanční výuku
Jan Tajovský; Masarykova univerzita, Ústav výpočetní techniky
Uživatelské přednášky
Distanční výuka na FSv, ČVUT v Praze – Jak jsme se poprali s praktickou výukou
Miroslav Bauer, Josef Krása, Tomáš Dostál; České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství